حضور ریاست انجمن به عنوان نماینده در نشست مسئولین استانی

حضور سرکار خانم مینا، ریاست انجمن صنفی راهنمایان استان مقدم به عنوان نماینده انجمن در نشست مسئولین استانی و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری جناب آقای مهندس پور مهدی در مورخه 19/10/1394.

این جلسه نخستین نشست مسئولان استان با عنایت به انتخاب شهر تبریز به عنوان « شهر نمونه گردشگری جهان اسلام در سال 2018 میلادی» بود. 

نخستین نشست کمیته ویژه تبریز 2018 باحضور مدیران نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با حوزه گردشگری با هدف سیاست گذاری ها برای آماده سازی تبریز برای سال 2018 برگزار شد.