اطلاعات تماس
تلفن: مینا مقدم 09141182231
آیدین نظافت 09148365175
رقیه جدیری ایران 09378407206

ایمیل: info@eatga.ir

آدرس: تبریز، میدان ساعت، پشت عمارت شهرداری، خانه حیدرزاده، مرکز اطلاع رسانی گردشگری، دفتر انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان آذربایجان شرقی
تماس